board

Toen de laatste nieuwsbrief verstuurd werd ging Nederland in een zgn. intelligente Lock down. Aanvankelijk dachten wij dat dit voor een korte peri-ode zou gelden, maar inmiddels weten wij meer en heeft het Coronavirus een enorme impact op ons sociale-, zakelijke-, culturele- en sportieve leven. Hoewel we de teugels per 1 juni weer iets mogen laten vieren is er nog steeds een groot aantal gedragsregels van kracht.


Dit heeft ons als AIJC bestuur doen besluiten om de ALV van 4 juni te ver-plaatsen naar 1 september a.s. Een agenda en uitnodiging ontvangt u in augustus.


Wat betreft de trainingen en mogelijke bijeenkomsten houden de afdelings-voorzitters u op de hoogte wat kan en mag volgens de regels van het RIVM en de sportbonden.


Het is even niet anders maar er is gelukkig al weer iets meer ruimte om te trainen en als bestuur wensen wij u sterkte en een ge-zonde zomer periode toe.


Wij zien u vraag op de ALV op 1 september.


Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de AIJC.