board

Alkmaar- De afgelopen tijd is er veel veranderd. Zo ook voor onze vereniging. Wij zijn als bestuur bijvoorbeeld genoodzaakt geweest om de laatste wintertrainingen en het clubfeest te cancelen. Ook werden verschillende bestuurs- en trainersvergaderingen uitgesteld en zijn uiteindelijk via Skype gevoerd. Allemaal verre van ideaal, maar de club staat niet stil! Hieronder kan je lezen wat er de afgelopen weken is besloten en welke acties genomen worden/zijn. Veel leesplezier!

Communicatie
De onrust in de wereld heeft ook zijn weerslag gehad op de club. Veel leden, ouders van leden, trainers en vrijwilligers zaten met veel vragen aan het bestuur. Dit is natuurlijk normaal en wij hebben geprobeerd, waar nodig, extra informatie te verschaffen. Helaas heeft de stroom van vragen ook veel miscommunicatie opgeleverd.

Als bestuur zien wij daarin vooral het gebruik van verschillende media als oorzaak. Als bestuur is er daarom besloten dat iedereen; leden, bestuur, trainers, ouders en vrijwilligers, zich beperken tot mailcontact. Op de website staan alle contactgegevens van alle bestuursleden, dit is dus voor iedereen inzichtelijk. 

Berichten via Whatsapp, sms, of andere berichtenapps en telefoontjes met betrekking tot de club zullen niet meer beantwoord worden. Je wordt dan verzocht op je vraag op de mail te zetten. 

Contributie
Eerder dit jaar werd er al voorzichtig gecommuniceerd dat de contributie aangepast gaat worden. Zo is bijvoorbeeld de staffel aangepast. De voornaamste aanpassing daarin is dat selectieleden een gereduceerd bedrag betalen; als zij niet met de club meetrainen. Ook studenten worden tegemoetgekomen in de nieuwe staffel.

Naast de veranderingen in de staffel ligt er ook een voorstel om een contributieverhoging door te voeren. Dit is nodig om alle “standaard” kosten te dekken. Wij willen als vereniging niet afhankelijk zijn van sponsorgelden, prijzengeld of giften om de begroting sluitend te krijgen. Wij vinden dat die gelden zijn bedoeld om extra dingen van te doen.

Deze voorstellen worden tijdens de ALV besproken met jullie als leden. Daar vragen wij jullie ook om toestemming om dit door te voeren.

Contributie seizoen 20-21
Gezien de huidige situatie vinden wij als bestuur dat wij de contributie voor het komende seizoen niet in mei, maar in september zullen heffen. Dit doen wij omdat de huidige maatregelen ons, als club, er waarschijnlijk van weerhouden om centrale trainingen te organiseren tot september; althans voor een groot deel van onze leden. Wij vinden het daarom dan ook niet terecht om wel contributie te heffen over deze periode. In september zal er daarom berekend worden hoeveel trainingen er dan gegeven zijn aan iedere leeftijdsgroep. Op basis daarvan wordt er dan een eventuele korting gegeven op de, nieuwe, contributie.

LET OP! De uiterlijke datum om je uit te schrijven als lid bleef wel 1 mei!

Trainingen en evenementen vanuit de club
Door de huidige maatregelen zijn wij als club genoodzaakt om alle geplande evenementen voor september te annuleren. Fietskamp Limburg, zomerijs, pupillendag en andere evenementen zullen deze zomer niet georganiseerd worden.

Evenementen voor in de winter staat een vraagteken achter. Pas als de overheid over die periode duidelijkheid geeft nemen wij hier een beslissing over.

Trainingen kunnen voor sommige jonge leden wel gestart worden, volgens de regels van de
overheid. Meer informatie is al via de mail en de website verstrekt door de trainers en ons als bestuur.

Afscheid
Helaas gaat er ook iemand weg bij de club en het bestuur. Thomas Kerssens heeft aangegeven zijn functie te leggen, met onmiddellijke ingang. Hij heeft zich namelijk uitgeschreven als lid en vind het niet gepast dat hij dan wel als bestuurslid aanblijft.

De functie van communicatie en sponsor coördinator is dus vacant. Het bestuur is zijn zoektocht naar een vervanger als gestart. Voor de komende tijd zal Thomas de lopende zaken nog waarnemen.