board

Samenvatting van de afgelopen bestuursvergadering.

Zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn wordt er na elk bestuur overleg een kort verslag geschreven. Waar hebben wij het over en wat zijn de besluiten die er genomen zijn.

Toekomstplan Alkmaarsche IJsclub (Jeugdplan AIJC)
De Alkmaarsche IJsclub is bezig met het opstellen van een nieuw (jeugd)plan waarbij het van belang is dat de pupillen en junioren C/B meer op niveau gaan trainen. In een eerder stadium heeft dit plan al wat handjes en voetjes gekregen maar na een paar maanden ligt het grootste gedeelte van het jeugdplan klaar. Indien het gereed is zal het met alle leden en betrokkenen gedeeld worden. 

Sponsorplan
Binnen het bestuur van de AIJC wordt er een plan opgesteld wat er met het sponsorgeld gebeurd. Dit wordt percentueel onderverdeeld over de diverse afdelingen (jeugd, senioren en veteranen). Even een klein voorbeeldje voordat er direct in eilandjes wordt gedacht, neem de grote clubactie. Totale opbrengst (100%) zal worden besteed aan 75% (jeugd) – 10% (senioren) – 10% (veteranen) – 5% (overige). 

Vacatures (Interclub coördinator)
Binnen de AIJC zijn er meer dan 40 vrijwilligers actief, zoals sommige misschien al gemerkt hadden waren de interclubwedstrijden iet wat weggevallen onder de aandacht. Sinds twee weken is de functie van interclub coördinator weer bezet en zelfs tweekoppig. Vanaf vandaag kunnen jullie dan ook regelmatig een uitnodiging verwachten van Sascha Stoop of Frank Buitenhuis. Wil jij weten wat een interclub is of ben je benieuwd naar de verhalen? Kijk dan op www.alkmaarscheijsclub.nl.

Clubkleding AIJC/Bioracer
Zoals jullie hebben kunnen zien is inmiddels ook de tweede pasavond succesvol verlopen. Liefst 50 leden kwam zomerkleding passen. Zoals eerder gecommuniceerd zou de webshop direct opengaan. Wij hebben hier nog even mee gewacht omdat er toch nog wat haken en ogen aanzaten. Maar het geduld is beloont en jullie kunnen anno 2020, bij de Alkmaarsche IJsclub clubkleding bestellen in de Bioracer webshop --> direct naar de webshop. Informatie over het bestellen van de clubkleding is te vinden in de apart verstuurde mail.

Clubkleding contracten trainers
Tijdens de jaarlijkse trainers en bestuursvergadering zal er een bruikleenovereenkomst worden ondertekend door zowel bestuur als trainers, invulling hiervan volgt nog.

Contributie selectieleden
Als Alkmaarsche IJsclub willen wij graag dat onze talenten onder de vlag van de AIJC blijven rijden. Er is daarom besloten om met ingang van volgend seizoen selectieleden* een gereduceerd contributiebedrag te laten betalen van € 35,-.

*Let op: onder selecties vallen leden aangesloten bij een  baanselectie, een RTC’s en de AIJC seniorenselectie. Indien er gezamenlijke AIJC trainingen worden gevolgd zal hiervoor een trainerstoeslag voor gerekend worden.