board

Alkmaar- De laatste jaren was de veel gehoorde klacht richting de besturen dat het ontbrak aan visie en beleid. Sinds twee jaar zijn wij als bestuur daarom heel hard aan het werk om een beleid om papier te krijgen, onszelf doelen te stellen en (harde) beslissingen te nemen. Als leden merken jullie daar vaak nog niet zoveel van. Echter hebben was als bestuur tijdens de laatste vergadering wel ingestemd met een paar (grote) koerswijzigingen. 

Wij hebben als bestuur besloten dat er een nieuw trainingsplan wordt ontwikkeld voor de pupillen tot en met de junioren. Dit betreft dan voornamelijk nieuwe groepsindeling. Bij deze indelingen wordt er minder gekeken naar leeftijd maar juist naar inzet. Concreet zal dit inhouden dat de leeftijdsgroepen groter worden, dit om te voorkomen dat sommige leden in een zwart gat komen als zijn van bijvoorbeeld de pupillen naar de junioren gaan. Binnen deze groepen wordt dan een tweedeling gemaakt op basis van hoe vaak een lid wil trainen.

Het idee is dat leden zelf kiezen in welke groep zij komen! Dit is dus niet op basis prestatie of motivatie, maar hoeveel tijd een lid wilt besteden aan het schaatsen. Hiermee willen wij het schaatsen flexibeler maken. Leden van de subgroepen zullen hierdoor meer met elkaar kunnen optrekken omdat zij elkaar bijna iedere training zullen zien. Voor ons zou dit ook een bezettingsvoordeel hebben aangezien het beter is in te schatten aan hoeveel leden een trainer moet training geven. Voor trainers is het ook makkelijker om trainingen te geven en voor te bereiden.

Dit is plan staat nog in de kinderschoenen en moet eerst nog volledig uitgewerkt worden. 

Wel gaan wij voor deze winter proberen de trainingsmomenten al aan te passen. Ons doel is om de maandagavondtraining ook voor de pupillen de algemene training te maken in de winter. Hiermee zou dan de zaterdagochtend voor de pupillen geheel komen te vervallen. Dit is al jaren een wens van vele ouders.

Veder is er ook besloten dat er deze winter een schaatskamp georganiseerd kan worden in de laatste week van de kerstvakantie. Dit kamp zal voor junioren zijn en voor de pupillen is deze mogelijkheid er ook. Voor de oudere groep (neo-senioren en ouder) gaat er geen kamp komen vanuit de club. Onze overtuiging is dat zij dit beter zelf kunnen organiseren, zoals ook al enkele jaren gebeurd.

Om de kampen bij de pupillen en junioren mogelijk te maken is ouderparticipatie cruciaal. Voorgaande jaren hebben wij als club heel vaak een beroep gedaan op onze eigen, oudere, leden om bijvoorbeeld te rijden en te helpen met organiseren. Dit heeft er echter in geresulteerd dat veel ouders niet of minder betrokken waren bij deze evenementen. Om dit proces een halt toe te roepen is het dus belangrijk dat ouders bereid willen zijn om bepaalde taken op zich te nemen, zoals bijvoorbeeld chauffeuren.

Dit seizoen hebben wij al bestuur ook toegestaan dat er een soort satelliet team aan de AIJC verbonden is. Dit team bestaat uit AIJC’ers en oud AIJC’ers die buiten de bestaande selecties vallen of te oud zijn voor deze selecties. Zij hebben zelf een groep opgericht met eigen trainers om zich optimaal voor te bereiden op het komende seizoen. Zij zijn een volledig zelf georganiseerd en bekostigen zichzelf, er gaat dus geen contributiegeld uit de club naar deze groep. De leden hebben dan ook als groep zelf toelatingseisen opgesteld en mogen zelf bepalen wie zich aan mag sluiten bij hun groep. Uitgangspunt is wel dat er alleen oudere leden aansluiten, neo-senioren en ouder. Veder zijn zij vrij om aan te sluiten bij AIJC-trainingen en -wedstrijden, daar zij gewoon contributie betalen.